Hata
  • XML Parsing Error at 1:625. Error 9: Invalid character

hakkimizda

Hakk?m?zda

FISTIK FM KURULU?U

12.31.2003 Tarihinden ?tibaren Samsun Merkeze Ba?l? Çar?amba ?lçesinde Yay?n Faaliyetine Ba?layan 19 May?s Yay?n ve Reklamc?l?k Tic. A.?. 91.5 Mhz Frekanslar?ndan Radyo Lider Ad? Alt?nda Çar?amba Merkez Mahalle ve Köylerinin Yan? S?ra Terme ve Ünye’ye Kadar Ula?an Arabesk&Fantezi A??rl?kl? Yay?n Format?yla Dinleyicilerine 07.09.2010 Tarihine Kadar Belirtilmi? Olan Yerlerde Kesintisiz Yay?n Sunmu?tur.

09.09.2010 Tarihinden ?tibaren Radyomuzun Yay?n Merkezi ?lkad?m/SAMSUN ‘a Ta??nm?? Olup 88.4 Mhz Frekanslar?ndan F?st?k Fm Ad? Alt?nda Arabesk&Fantezi Yay?n Format?yla, Samsun Merkez ve Merkeze Ba?l? Tüm ?lçelerinin Haricinde Baz? Çevre ?l ve ?lçelerde “Orta Karadeniz’in 1 Numaral? Radyosu” Slogan?yla Müzik Dünyas?ndaki En Son Teknolojiyi En ?yi Takip Eden Radyo Konumundad?r. Müzik Dünyas?ndaki En Son Yenilikleri ve Geli?meleri Takip Eden F?st?k Fm Bu Yenilikleri Kendi Format?na Göre Kullanmaktad?r.

S?radan Bir Radyo Kanal?ndan Çok Daha Fazlas?n? Sunan F?st?k Fm Dinleyicilerine Sadece Müzikle Yetinmeyip Onlar? E?lence ve Konser Etkinliklerinde Bulu?turuyor.

Sesini Orta Karadeniz Bölgesinde Duyurarak Büyük Ad?mlar Atan F?st?k Fm Düzenlemi? Oldu?u Etkinlik ve Konserlerde Büyük ?lgi Toplam?? Olup Halk?m?z?n Gönlünde Ayr? Bir Yer Edinmi?tir.

 

     Radyo Sorumlusu                              Reklam Sorumlusu                                         Yönetim Kurulu Ba?kan?

         Damla Er                                          Zeynep Y?lmaz                                                   Ender ÇALI?KAN

Copyright © 2010 FISTIK FM 88.4.
Her Hakk? Sakl?d?r.